cao huyet ap -benhtimmach

Nguyên nhân tăng huyết áp

Tăng huyết áp thường không xác định được nguyên nhân (chỉ 10% là tìm được nguyên nhân). Các nguyên nhân tăng huyết áp là...

Bài Mới Cập Nhật

Thuốc Điều Trị

Chuyên Đề