Bệnh động mạch vành là bệnh gì

Tổng quan về bệnh động mạch vành

Có thể ví trái tim con người giống như một cái bơm, nó mang chức năng bơm máu đi khắp cơ thể để nuôi...